11.11.2019

Laf-Treff vun de Männer a Pappe Konsdref

Laf-Treff vun de Männer a Pappe vu Konsdref

Laf-Treff vun de Männer a Pappe vu Konsdref, fir Fraen, Männer a Kanner, wa se vun engem vun der Famill begleet sinn, och am Wanter ëmmer Samschdes. 

Rendezvous um 10:00 um Parking vum Kuerzwénkel.

Och een Hond an der Léngt ass natierlech wëllkomm. Mir free’en eis op iech.

Disclaimer