21.07.2019

140 Joer Schéissendëmpel

De Schäffen- a Gemengerot vun de Gemenge Konsdref a Waldbëlleg
invitéieren Iech ganz häerzlech
op déi offizielll Feier fir de Gebuertsdag
vum Schéissendëmpel
E Sonndeg, den 21. Juli 2019
Les conseils échevinaux et les conseils communaux de Consdorf et de
Waldbillig vous invitent cordialement
à participer à l’ anniversaire du
Schéissendëmpel
le dimanche, 21 juillet 2019

Disclaimer