22.09.2019 11:00

Duerffest 2019

Duerffest 2019 zu Konsdref um Kuerzwénkel

Attrakioune fir Grouss a Kleng

kulinaresch Spezialitéite bei de Veräiner

Org.: Syndicat d'initiative et Administration communale de Consdorf

Disclaimer