13.06.2019

Journée des bourgmestres

AVIS

En raison de la journée des bourgmestres, les bureaux de l’administration communale seront fermés jeudi, le 13 juin 2019.

 

MATDEELUNG

Fir de Buergermeeschterdag, den Donneschden 13. Juni 2019, bleiwen d’Büroe vun der Gemeng zou.

Disclaimer